onkološki program rehabilitacije


Rana rehabilitacija nakon onkološke operacije dojke

Ovaj program namenjen je pacijentima koji su u ranoj fazi oporavka od onkološke operacije zbog tumora u dojci (do dva meseca od operacije) kod kojih je urađeno totalno ili delimično odstranjivanje dojke sa ili bez operacije limfnih čvorova istostrane pazušne jame.

 1. pregled hirurga onkologa

 2. 2. rad sa fizioterapeutom:

 3. vežbe nakon operacije dojke u cilju prevencije limfedema ruke

 4. vežbe nakon operacije dojke u cilju vraćanja funkcije i pokretljivosti ramenog pojasa

 5. vežbe i masaža kod postavljene endoproteze

 6. saveti o svakodnevnim aktivnostima i mogućnostima posle operacije dojke

Cene:

Pregled hirurga: 3500 RSD

Rad sa fizioterapeutom: seansa od 30 min 1500 RSD

Preporuka: 5 seansi, dinamika po dogovoru (2 x nedeljno)


Prevencija i tretman limfedema ruke kod pacijenata posle onkološke operacije dojke

 

Ovaj program namenjen je pacijentima koji su u bilo kom periodu praćenja posle onkološke operacije zbog tumora dojke, bez znakova aktivne osnovne onkološke bolesti, sa povišenim rizikom ili već prisutnim limfedemom ruke.

 1. konzilijarni pregled hirurga onkologa i specijaliste za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

– dijagnoza uzroka limfedema;

– procena težine limfedema i mogućnosti lečenja

– savet o nošenju elastičnog zavoja/rukava/rukavice u ciju prevencije

limfedema težeg stepena;

– saveti kako se ponašati u cilju prevencije (ponovnog) nastanka limfedema

 1. rad sa fizioterapeutom:

 2.  a) ručna limfna drenaža fizioterapeuta (30 min)

 3.  b) vežbe u cilju smanjenja limfedema

Cene:

Konzilijarni pregled: 6000 RSD

Rad sa terapeutom – limfna dranaža 30 min 2000 RSD.

Rad sa fizioterapeutom (opcija 1): seansa od 45 min (vežbe 15 min+ limfna dranaža 30 min) 3000 RSD

Rad sa fizioterapeutom (opcija 2): seansa 60 min (vežbe 30 min + limfna drenaža 30 min), 3500 RSD

 


Fizikalna terapija kod pacijenata sa onkološkom dijagnozom bez aktivne onkološke bolesti

Ovaj program namenjen je pacijentima sa onkološkom dijagnozom, ali bez aktivne bolesti koji imaju teškoće zbog degenerativnih promena na koštano mišićnom sistemu ili probleme nakon povreda (kada je isključeno da se radi o promenama uzrokovanim širenjem osnovne onkološke bolesti)

 1. Pregled specijaliste za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

–  dijagnostika i procena za konsultaciju drugog specijaliste

–  predlog fizikalne terapije

 1. Rad sa fizioterapeutom

Cene:

Pregled specijaliste za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju: 3500 RSD

Rad sa fizioterapeutom prema postojećem cenovniku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *