Masaže


Masaža je drevna veština lečenja i terapija koja potiče iz tradicionalne kineske medicine. Vršenjem raznih tipova masaže na određenim delovima tela, efikasno se postiže harmonizacija psihofizičkih funkcija i stanja.

Praksa stara oko hiljadu godina potvrdila je da masaža znatno pomaže kod upala, grčeva u mišićima, hiperplazije (prekomerni rast ćelija), fibroze i krvnog pritiska, takođe jača muskulaturu, poboljšava elastičnost i čvrstinu kože i utiče na pravilnu funkciju žlezda.

Zbog toga je masaža jedan od najboljih načina za poboljšanje fizičkog i emocionalnog zdravlja, povećanja radne sposobnosti, relaksaciju i umanjenje stresa.