FIZIKALNA TERAPIJA


Primenom fizikalne terapije pacijentu se ublažavaju bolovi, pojačava se cirkulacija i poboljšava se stanje tkiva.

Fizikalna terapija je induvidualno sastavljena za svakog pacijenta i zavisi od stepena oštećenja i bolesti.

Svi aparati u Tonus fizikalu su od vodećeg svetskog prozvođača opreme za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Enraf-Nonius.

U našoj ambulnati su Vam dostupne sledeće procedure:

• Galvanska struja
• Dijadinamična struja
• Interferentna struja
• Ruska struja
• Elektrostimulacija
• Mikro struja
• Laser
• Magnet
• Ultrazvuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *